สินเชื่อส่วนบุคคลรายได้ไม่เกิน 12,000 บาทก็กู้ได้

ในยุคที่ข้าวยากหมากแพง เศรษฐกิจตกต่ำ อัตราการว่างงานสูงแบบนี้ การจะขยับขยายกิจการ ลงทุนทำธุรกิจหรืออยากมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากขึ้น และเพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันการเงินต่าง ๆ ของก็แข่งขันกันออกโปรโมชั่นมากมายเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ วันนี้เราจะมาแนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 12,000 บาทก็กู้ได้สบาย ๆ

A money รายได้ขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุ 20-60 ปี

รายได้ 5,000 บาท ขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

Promise รายได้ขั้นต่ำ 6,000 บาทขึ้นไป

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 20-64 ปี

พนักงานรายเดือน อายุการทำงาน 1 เดือนขึ้นไป

พนักงานรายวัน หรือสัญญาจ้าง อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป

รายได้ 6,000 บาท ขึ้นไป

มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

Xpress Cash (KBANK) รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาทขึ้นไป

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 20 – 70 ปี

อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป

รายได้ 7,500 บาท ขึ้นไป

สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือนหรือ

เอกสาร 50 ทวิ (หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา) ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ

สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น

ยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม หรือ

ยื่นสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน

มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

AEON Member Card รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทขึ้นไป

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุ 20 -65 ปีขึ้นไป

อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป

รายได้ 8,000 บาท ขึ้นไป

อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป

มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

KTC PROUD รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาทขึ้นไป

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุไม่ 20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ขั้นต่ำในการทำงาน 4 เดือน

รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป ( สามารถรวมกับรายได้อื่น ๆ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น )

ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด

มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

จะเห็นได้ว่ามีสถาบันการเงินมากมายที่ให้บริการผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 12,000 บาทและเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยาก สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนไว้ใช้หมุนเวียนสภาพคล่องทางการเงิน หวังว่าบทความนี้จะช่วยแนะนำให้คุณเลือกสถาบันการเงินที่ตรงใจได้ไม่ยาก เพียงแต่โปรดจำไว้ว่าให้ใช้จ่ายให้พอเพียงไม่เกินตัว เท่านี้ชีวิตก็จะมีความสุข

ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก www.masii.com

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>